Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Cirkulation av vatten

Krav ID
11235
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Bad- och simanläggningen ska utformas med kallvattencirkulation (KVC) där vattentemperatur högst får uppgå till 8 °C, samt varmvattencirkulation (VVC) där vattentemperaturen ej får sjunka lägre än till 55 °C. Om inkommande kallvatten till fastigheten redan har högre temperatur än 8 grader Celsius vid fastighetsgränsen så faller det inte på entreprenören att korrigera till anläggningen inkommande kallvattens temperatur. Från KVC och VVC till tappvattenblandare så får avståndet inte överskrida 2 meter.

Samtliga blandare ska förses med temperaturgivare så att temperaturen på vattnet i cirkulationen kan följas upp. KVC och VVC får inte genom samförläggning förlora eller höja temperatur på vattnet så att energiförluster eller legionella- eller annan mikrobiologisk tillväxt riskeras.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts