Start

Drifts- och underhållsplan för belysningsanläggningen

Nivå: Basnivå

Anvisningar för korrekta installationer, kalibreringar och underhåll är viktiga för att behålla belysningssystemets ljuskvalitet och energieffektivitet över tid. Genom optimerat underhåll kan överdimensionering av belysningsanläggningen undvikas, vilket annars görs för att kompensera för ljusnedgång och nedsmutsning.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
10872:1
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska