Start

Dimensionering av uteluftsflöden

Nivå: Basnivå

Mängden uteluft (friskluft) är viktig för att upprätthålla acceptabla förhållanden och undvika ohälsosamma nivåer av föroreningar i inomhusmiljön för badgäster, personal och för att begränsa föroreningshalter som skadar material i byggnaden.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11144
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska