Start

Värmeväxlare för vatten

Nivå: Basnivå

Värmeväxlaren gör så att badvattnet håller önskad temperatur genom värmeåtervinning. Kravet listar de faktorer som är avgörande för värmeväxlarens driftskostnad, uppvärmningstid, korrosion och livslängd.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11156
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska