Start

Utformning av bastu

Nivå: Basnivå

Stora temperaturvariationer innebär också risk för betydande energiförluster. Detta krav avser krav på såväl bastuns klimatskärm som installationer i bastuutrymmet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11131
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska