Start

Påfyllning av vatten

Nivå: Basnivå

Vid påfyllning av bassänger och vattensystem så kan för stora temperaturskillnader orsaka skador på material och konstruktioner.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11319
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska