Start

Givare- och mätare för verifiering, driftoptimering och driftuppföljning

Nivå: Basnivå

Energiuppföljning och intrimning av system kan spara energi även i nybyggda anläggningar. För övervakning av löpande drift och för driftoptimering behövs stödsystem i form av mätare, mätdata-insamling, driftbilder och driftlarm. Även åtkomst för extern specialkompetens kan behövas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11136
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska