Start

Separata avloppssystem

Nivå: Basnivå

Separata avloppsledningssystem gör det möjligt att återvinna värme ur vattnet och även i vissa fall vatten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11234
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska