Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Separata avloppssystem

Krav ID
11234
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

System för avloppsvatten ska vara utformat med separata ledningssystem för respektive gråvatten (allt använt vatten utom från toalett, pissoar och bassängvatten), använt processvatten (bad- och bassängvatten) och svartvatten innan anslutning till VA-nätet sker, enligt KravID 11134.

Dimensioneringsanvisningar finns i övrigt i SS-EN 12056 -2 Avlopp – Självfallssystem inomhus – Del 2 Spillvatten, planering och beräkningar. Likvärdig standard med likvärda dimensioneringsangivelser får användas.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts