Start

Plan för driftoptimering och samordnad funktionsprovning

Nivå: Basnivå

Plan för driftoptimering är ett krav som ska säkerställa en energieffektiv drift av bad och simanläggningen och som möjliggör uppföljning.

Kriterieinformation

Typ:
Särskilda kontraktsvillkor
Id:
11164
Grupp:
Installationer för bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska