Start

Lufttäthetsplan

Nivå: Basnivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå en energieffektiv byggad och förhindra fuktskador. En plan behövs för att säkra att projekterad lösning kan genomföras utan avvikelser. Avvikelser kan riskera luftätheten och riskera de planer som finns för hur arbetet med tätheten kan följas upp.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11229
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska