Start

Lufttäthetsprovning och läckagesökning

Nivå: Basnivå

Att bygga lufttätt är avgörande för att uppnå en energieffektiv byggnad och förhindra fuktskador. Läckagesökning och tryckkontroller (tryckprov) verifierar vilken lufttäthet som uppnåtts. Läckagesökning kan vara av stor betydelse också för att kunna se var läckagen finns. Lufttäthet är viktigt vid stora temperaturgradienter och fukttillskott.  Stora skador kan uppstå snabbt om fuktig luft kommer i kontakt med kallare byggnadsdelar. Problemet är störst vintertid problematiken ökar ju längre norrut projektet utförs. Även med mottrycksskärm i klimatskalet krävs god täthet för att klara driftavbrott.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11228
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska