Start

Bassänger vid rörligt grundvatten

Nivå: Basnivå

Genom kravet minimeras energiförluster vid avkylning av bassängen på grund av rörelser i mark- och grundvatten. Även risker för bassängkonstruktionen minskar.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11141
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska