Start

Partikelfilter

Nivå: Basnivå

Ett partikelfilter används för att filtrera bort större och mindre organiska partiklar vilket är en nödvändighet för att kunna uppnå en god vattenkvalitet som uppfyller hygienkrav och inte förkorta livslängden på bassänger och badvattensystem.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11436
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska