Start

Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar

Vattenrening i bad- och simanläggningar är viktigt och kan ske på olika sätt. Dessa krav bygger på de filtersystem som finns på marknaden idag. Filtren fungerar på olika vis. Silfilter behövs för att skydda pumpar och rör. Partikelfilter används för att filtera bort organisk material och kolfilter används för att filtrera bort kemiska föroreningar.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Ladda nerBeskrivning
SilfilterBasnivåTeknisk specifikation
PartikelfilterBasnivåTeknisk specifikation
KolfilterBasnivåTeknisk specifikation
UV-aggregatBasnivåTeknisk specifikation
Egenproduktion av klorBasnivåTeknisk specifikation
Utrustning för mätning av fritt klorBasnivåTeknisk specifikation
Utrustning för mätning av pH-värdeBasnivåTeknisk specifikation
Utrustning för mätning av redoxpotentialBasnivåTeknisk specifikation
Utrustning för mätning av totalt klorBasnivåTeknisk specifikation
Utrustning för mätning av turbiditetBasnivåTeknisk specifikation