Start

Utrustning för mätning av turbiditet

Nivå: Basnivå

Mätning av turbiditet (grumlighet) görs för att övervaka vattenkvaliteten och optimera filtreringsprocessen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11162
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska