Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utrustning för mätning av turbiditet

Krav ID
11162
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Bad- och simanläggningen ska förses med utrustning för mätning av turbiditet (grumlighet) i bassängvattnet. Turbiditetsmätare ska vid överlämning av anläggningen vara kalibrerad med en 1-punktsmätning, där buffertvätska används att kalibrera mot. Till upphandlaren/beställaren: föregående mening ska tas bort om kalibrering inte ska göras av entreprenören/leverantören.]

För att kunna genomföra en korrekt mätning ska entreprenören lämna följande uppgifter:

 • Ritningsbeteckning.
 • Fabrikat på mätare.
 • Mätområde.
 • Responstid.
 • Mätnoggrannhet.
 • Tryckklass.
 • Referensmetod för kalibrering.
 • Kapslingsklass (IP).
 • Mätvattenflöde (liter/h).
 • Matarspänning.
 • Ange vilken typ av utsignal mätutrustningen har.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts