Start

Kolfilter

Nivå: Basnivå

Filtrering genom aktivt kol minskar halten av skadliga ämnen i vattnet, exempelvis trihalometaner, kloraminer samt organiskt material. Det är viktigt att filtren är rätt dimensionerade för att kunna uppnå rätt reningseffekt och för att det inte ska gå åt mer energi vid rening än nödvändigt. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11151
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska