Start

Egenproduktion av klor

Nivå: Basnivå

En automatisk anläggning för egenproduktion av klor minimerar risker med transporter och hantering av miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11157
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska