Start

Utrustning för mätning av redoxpotential

Nivå: Basnivå

Redoxpotentialen indikerar vilken kemisk aktiviteten i bassängvattnet har. Redoxpotentialen ska därför mätas. En hög redoxpotential ger en hög oxidationseffekt.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11160
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska