Start

UV-aggregat

Nivå: Basnivå

UV-aggregat används i vattenrening för att döda bakterier samt för att omvandla bundet klor. Mängden föroreningar minskar genom detta.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11155
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska