Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

UV-aggregat

Krav ID
11155
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

För UV-aggregat som installeras i bad- och simanläggningen gäller nedanstående punkter. Hur UV-aggregat uppfyller nedanstående punkter ska beskrivas utförligt i dokumentation. Sådan dokumentation ska medfölja i överlämningen till driftorganisationen. Aggregattillverkarens instruktioner och tekniska dokumentation ska också medfölja i överlämningen till driftorgansiationen. För UV-aggregat som installeras i bad- och simanläggningen gäller följande:

  • UV-aggregat ska vara av typen låg- eller medeltryck.
  • UV-aggregat ska ha skyddsrör.
  • UV-aggregat ska ha en beräknad effekt för fotokemisk oxidation på 13–16 W per m³/timme renat flöde, beräknat på korrekt dimensionerad anläggning.
  • UV-aggregat ska förses med ett fullflödes bypass av vattenflödet, eller passbit, så att UV-aggregatet kan stängas av för service utan att hela vattenreningssystemet behöver stängas av.
  • UV-aggregat ska vara av syrafast rostfritt stål eller likvärdig kvalitet.
  • Inom en radie av minst en meter (1 m) från UV-aggregatets yttersta delar så ska material (så som rör etcetera) vara utvalda och anpassade för att vara beständigt i UV-strålning.
  • UV-aggregat ska monteras på sådan höjd att åtkomst för service och byte av lampor underlättas och inte innebär arbetsmiljöfara.
  • UV-aggregat ska ha CE-märkning.
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts