Start

Utrustning för mätning av pH-värde

Nivå: Basnivå

Vattnets surhetsgrad (pH) ska regleras för att vattnet inte ska vara ohälsosamt för badande och för att det är avgörande för desinfektionseffekten hos klor.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11159
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska