Start

Utrustning för mätning av totalt klor

Nivå: Basnivå

Mängden totalt klor behöver mätas för att kunna värdera mängden bundet klor i bassängvattnet.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11161
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska