Start

Silfilter

Nivå: Basnivå

Silfilter används för att rensa vattnet från något större föroreningar. De riskerar annars att fastna i rör eller stoppa eller skada pumpar och annan utrustning.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11154
Grupp:
Filter och mätutrustning för vattenrening i bad- och simanläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska