Start

In- och utpassage i klimatskärmen

Nivå: Basnivå

Genom att använda slussteknik i dörrar bidrar man till att minska ett okontrollerat luftutbyte och okontrollerbara värmeförluster. Utöver det ger slussar ökad termisk komfort för besökarna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11147
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska