Start

Material- och avfallshantering vid nybyggnation, bad- och simanläggningar

Kraven används för att minska mängden avfall ett byggprojekt genererar. Det är centralt att ett perspektiv på avfallsminimering finns integrerat tidig i projektering och i anskaffning av varor och material till projektet, till exempel med möjlighet till återtag av oanvända varor. Kraven är anpassade för nybyggnad, inte för projekt som avser rivning av hela byggnader eller andra strukturer.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Material- och avfallshantering vid nybyggnation, bad- och simanläggningar
Ladda nerBeskrivning
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation