Start

Utformning av energieffektiva byggnader

Nivå: Basnivå

Genom detta krav ställs krav på en byggnads utformning och hur olika aktiviteters placering kan bidra till energieffektivitet och energibesparingar. Att placera processer eller aktiviteter som avger spillvärme, centralt i byggnaden gör att mindre energikrävande volymer agerar som energilager eller buffertar. (En lista på defintioner av byggnad, husbyggnad respektive anläggning med mera finns som bilaga.)

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11129
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska