Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Utformning av energieffektiva byggnader

Krav ID
11129
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Vid utformning av husbyggnader inom bad- och simanläggningen så ska en energibesparande och fuktsäker konstruktion och klimatskärm skapas. Energiberäkningar för alla byggnader ska vara integrerad med energiberäkningar för verksamhetens flöden och lager av värme, luft och vatten i enlighet med kravspecifikationen i upphandlingsdokument. Processer och aktiviteter med störst värmeavgång ska placeras centralt i byggnader så att utrymmen med mindre värmeavgång kan fungera som energilager och fördröja energiförlusterna till omgivningen. 

Definitioner:

Med "byggnad" avses en funktionellt (tekniskt eller ekonomiskt) självständig, permanent konstruktion som kan beträdas av människor. Med "husbyggnad" eller "hus" avses funktionellt självständiga, permanenta konstruktioner, företrädesvis (men inte nödvändigtvis) omsluten av en klimatskärm (tak, väggar och golv) och som kan beträdas av människor.

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts