Start

Ångtät diffusionsspärr

En diffusionstät ångspärr motverkar att konstruktionens- och isoleringsmaterialets isoleringsförmåga försämras över tid på grund av fuktuppbyggnad i materialet. Även tillväxt av mögel i byggnadsdelar motverkas.

KravID

11133

Nivå

Basnivå

Typ

Teknisk specifikation

Kriterietext

Diffusionsspärren ska vara ångtät och åldersbeständig, samt ska kunna motstå en relativ luftfuktighet på minst 75 %.

Materialet för flexibla spärrskikt ska därför uppfylla kvalitetstester enligt P-märkning av byggprodukter – Certifieringsregel 021 – Byggsystem för ytterväggar och fasader – Maj 2009 och P-märkning av byggprodukter – Certifieringsregel 063 – Byggsystem för takkonstruktioner och taktäckning – Maj 2012 med testmetod P-märkning CR 128 (inklusive CE-märkning) eller likvärdiga tester.

Skarvmaterial för flexibla spärrskikt ska uppfylla kvalitetstester enligt ovan med SP-metod 1380, senaste utgåvan, (inklusive CE-märkning) eller likvärdiga tester. Material för vätskebaserade tätskikt/rollade tätskikt och andra polymerbaserade tätskikt ska uppfylla kvalitetstester i ovan angivna dokument med där angivna testmetoder, eller likvärdiga tester. Materialet ska över tid klara sådan belastning av kemikalier som vanligtvis förekommer inomhusluften i bad- och simanläggningar. Diffusionsspärren ska förläggas på ett fuktsäkert sätt i konstruktionen, bland annat betyder det att den inte får vara indragen i isoleringsskikten.