Start

Ångtät diffusionsspärr

Nivå: Basnivå

En diffusionstät ångspärr motverkar att konstruktionens- och isoleringsmaterialets isoleringsförmåga försämras över tid på grund av fuktuppbyggnad i materialet. Även tillväxt av mögel i byggnadsdelar motverkas.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11133
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska