Start

Lufttäthet

Nivå: Basnivå

Det är viktigt att ställa krav på den färdiga byggnadens lufttäthet. Det är avgörande för att få en låg energianvändning, undvika skador på grund av fuktkonvektion och för att få ett bra inomhusklimat.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11143
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska