Start

Klimatskärm och U-värden

Nivå: Basnivå

En bra isoleringsförmåga minskar byggnaders behov av energi för uppvärmning. Det ökar även yttemperaturen på klimatskärmens insida, vilket minskar risken för kondens och fuktskador. Även upplevelsen hos badgästerna blir bättre om stora ytor inte upplevs som kalla och därför obehagliga.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11139
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska