Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Klimatskärm och U-värden

Krav ID
11139
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Byggnaders klimatskärm ska vara välisolerad enligt nedan, och i övrigt  utformas så att byggnadskonstruktionens inre delar och de ytor som möter invändig rumsvolym eller inomhustemperatur, uppfyller kravet om hantering av köldbryggor (KravID: 11142).

Följande krav på U-värden (W/m2, K) ska användas för högst tillåtna U-värden.

Byggnadsdel Högst tillåtna u-värde (W/m2, K)
Ytterväggar: 0,09 (ca 400 mm obruten med lambdavärde 0,036 isolering)
Golv mot luft:         0,09 (ca 400 mm obruten med lambdavärde 0,036 isolering)
Yttertak: 0,07  (ca 500 mm obruten med lambdavärde 0,036 isolering)
Vägg/golv mot mark: 0,09 (ca 400 mm obruten med lambdavärde 0,036 isolering)
Fönster inklusive båge och karm: 0,90

Glaspartier i tak, inklusive karm:

0,80

I övrigt gäller att om inget annat specificerats i upphandlingsdokumenten (som tidigare kallades för förfrågningsunderlaget)  så är U-medelvärde (Um ) för hela byggnaden enligt BBR den lägsta totala kravnivå avseende Um. Alla krav i upphandlingsdokumenten som direkt eller indirekt leder till högre kvalitet än BBR gäller alltså framför BBR. (BBR25: Lokaler Um 0,6 W/m2, K).

Isoleringen ska vara av oorganiskt material för att motverka mikrobiell tillväxt i konstruktionen. Klimatskärmar ska utformas så att nederbörd och vinddriven nederbörd inte kan ta sig in i konstruktionen och bygga upp fuktinnehållet i byggnadsmaterialen. Konsekvenser som öppningsbara delar i uppglasning ger på klimatskärmens isoleringsförmåga och fuktsäkerhet ska beräknas och integreras i energiberäkningar och i beräkning av klimatskärmens U- medelvärde (Um).

Egenkontroll ska genomföras och protokollföras avseende att alla ovanstående krav följs i projekteringen. Skriftlig och muntlig redovisning av egenkontrollen (och fördjupad granskning av valda konstruktionslösningar) kan komma att begäras före det att bygghandlingarna fastställs, och även i senare skeden.

 

Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts