Start

Sårbarhetsanalys för bra inneklimat, fuktsäkerhet, miljö och energieffektivitet

Nivå: Basnivå

Kravet innebär att projektledningen/projektören eller entreprenören (den som är uppdragstagaren) ska analysera vilka risker (sårbarheter) som finns under byggprocessen för att krav avseende byggnadens inneklimat, fuktsäkerhet, miljö- och energieffektivitet inte uppnås. 

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11241
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska