Start

Hantering av köldbryggor

Nivå: Basnivå

Genom minimering av köldbryggor minskas byggnadens energiförluster och riskerna för fuktproblem.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11142
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska