Start

Glaspartier

Nivå: Basnivå

Detta krav avser energioptimering av glaspartierna. Fönster har flera gånger sämre isoleringsvärde än de flesta andra byggnadsdelar, som exempel väggar. Stora glaspartier i bad- och simanläggningar ger dessutom ofta problem med kondens vintertid och och vår- och sommartid problem med bländning och övervärme. Övervärme medför onödigt kylbehov och bländing medför obehag och reella olycksrisker för badande och för personal.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11124
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska