Start

Anläggningens och byggnaders klimatzoner (med rumsfunktionsbeskrivning)

Nivå: Basnivå

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11140
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska