Start

Golvtemperatur där badgäster vistas barfota

Nivå: Basnivå

Kalla golv är obehagliga för badgäster och resulterar att rummets temperatur upplevs som lägre än vad det egentligen är. Risk finns att lufttemperaturen höjs under drift för att kompensera upplevelsen av kalla golv.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11232
Grupp:
Bad- och simanläggningar - krav på byggnader och anläggningar
Engelska:
Finns inte på engelska