Startsida

Skolor, ombyggnad

Med skolor menas här en byggnad speciellt avsedd grundskola årskurs 1- 9 samt gymnasium. Under denna rubrik finns även kriterier och krav som avser högskolor.

Skolor, ombyggnad
Expandera rad för mer information
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorEntreprenad - utförandeentreprenader
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar projektering BasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvar projektering BasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvar produktion, utförandeentreprenadBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller, ombyggnad
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravKonsulter för kontroller, ombyggnad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravEntreprenad - utförandeentreprenader
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid projektering
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskravUpphandling vid programskedet
Säkerställande av kraven på inneklimat och installationssamordnare - utförandeentreprenaderBasnivåTeknisk specifikationEntreprenad - utförandeentreprenader
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationKonsulter för kontroller, ombyggnad
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskravTotalentreprenad
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid projektering
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikationTotalentreprenad
Programhandling vid ombyggnad Skolor - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Skolor - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Skolor - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Idrottshall - för inneklimatBasnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Idrottshall - för inneklimatSpjutspetsnivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet
Programhandling vid ombyggnad Idrottshall - för inneklimatAvancerad nivåTeknisk specifikationUpphandling vid programskedet

Ladda ner valda kriterier