Start

Upphandling vid projektering

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Upphandling vid projektering
Ladda nerBeskrivning
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Beställarens fuktsakkunnige, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor