Start

Beställarens fuktsakkunnige, kompetens

Nivå: Basnivå. Finns även som Avancerad nivå

Fuktsakkunnig ska anlitas tillräckligt tidigt i projektet för att kunna medverka i formulering av krav i upphandlingsdokumentation och kontraktshandlingar. Det är därför viktigt att den fuktsakkunnige har rätt kompetens. Fuktsakkunnig bör arbeta med/i ett projekt från och med programfasen till och med garantitiden tills objektet (byggnaden/fastigheten/anläggningen) har överlämnats av entreprenören till beställaren. Detta kriterium är tänkt att beskriva den fuktsakkunniges uppdrag så att det täcker alla delar av byggprocessen.

Kriterieinformation

Typ:
Kvalificeringskrav
Id:
11311
Grupp:
Upphandling vid projektering
Engelska:
Finns inte på engelska