Start

Vattenbesparande armaturer

Nivå: Basnivå

Vatten och energibesparande produkter kräver nya innovativa lösningar. Resurser ska på ett effektivt sätt användas, och det kan förbättras genom tekniska lösningar för kök och badrum. Hållbarhetskriterier ska användas för att ställa krav på totalentreprenader eller att ha som grund för ett miljöprogram för totalentreprenad. Kriterierna syftar till att bidra till att lyfta prestanda inom energi- och miljöområdet vid nybyggnad genom att välja vattenarmaturer som förbrukar mindre vatten och energi. Innovativa lösningar som beröringsfria sensorer till duschsystem med flödeskontroll men även vanor och beteenden ska resultera i vattenbesparing.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10495:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska