Start

Totalentreprenad

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikation
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
U-medel för ytterväggAvancerad nivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaperAvancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering av avstegBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationerBasnivåTeknisk specifikation
System för bedömning, samt loggning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor