Start

Totalentreprenad

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Totalentreprenad
Ladda nerBeskrivning
Miljöledningssystem – vid upphandling över tröskelvärdena och där ESPD gäller.BasnivåKvalificeringskrav
Miljöledningssystem - vid upphandling under tröskelvärdena och där ESPD inte gällerBasnivåKvalificeringskrav
U-medel för ytterväggBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggAvancerad nivåTeknisk specifikation
U-medel för ytterväggSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarBasnivåKvalificeringskrav
U-medel för ytterdörrBasnivåTeknisk specifikation
U-medel för golvBasnivåTeknisk specifikation
Sårbarhetsanalys av miljö- och energikravBasnivåTeknisk specifikation
Materialinventering, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
MaterialinventeringBasnivåTeknisk specifikation
Säkerställande av underentreprenörer med flerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadBasnivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadAvancerad nivåTeknisk specifikation
Avfallsmängder vid renovering, om- och tillbyggnadSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Mät och kontrollplan för ljud och bullerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
LjudsakkunnigBasnivåKvalificeringskrav
Resurser och avfall - Sortering av plastfraktionerBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Vattenbesparande armaturerBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat skolor och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Resurser och avfall - Sortering i fraktioner och statistikBasnivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareBasnivåTeknisk specifikation
Avfallssamordnare, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareAvancerad nivåTeknisk specifikation
Projektering av inneklimat idrottshall och installationssamordnareSpjutspetsnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvar projekteringBasnivåTeknisk specifikation
Objektsanpassad miljöplanBasnivåTeknisk specifikation
MiljöronderBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig projektering och Samordnande fuktsäkerhetsansvarig projektering, totalentreprenad - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Material- och avfallshanteringsplanBasnivåTeknisk specifikation
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensBasnivåKvalificeringskrav
Fuktsäkerhetsansvarig produktion, kompetensAvancerad nivåKvalificeringskrav
Säkerställande, i byggskedet, av kraven på inneklimatBasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)BasnivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (CLP klassificering)Avancerad nivåTeknisk specifikation
Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper, hantering avvikelserBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
InnehållsdeklarationBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterBasnivåTeknisk specifikation
Styrning av material, varor och kemiska produkterAvancerad nivåTeknisk specifikation
God projektkulturAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor
Plan inför överlämnande, information om materialvalBasnivåTeknisk specifikation
Överlämnande av information om materialvalBasnivåSärskilda kontraktsvillkor