Start

Material- och avfallshanteringsplan

Nivå: Basnivå

Detta krav används för att skapa en effektiv material-, resurs- och avfallshantering i byggprojekt, samt vid rivningsprojekt. Olika faser i projekt omfattar olika typer av material, resurser och avfall och kräver därmed olika typer av hantering, varför en plan behövs för att hantera ändrade förutsättningar och möjligheter samt säkerställa underlag för mätning, egenkontroll och statistik för uppföljning.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11503
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska