Start

U-medel för golv

Nivå: Basnivå

Vid ingrepp i golv (mot kalla utrymmen och mark) bör också U-medel förbättras för att minska energiförluster och öka komforten.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
10955:1
Grupp:
Totalentreprenad
Engelska:
Finns inte på engelska