Start

Programhandling vid ombyggnad Idrottshall - för inneklimat

Nivå: Avancerad nivå. Finns även som Basnivå och Spjutspetsnivå

Ett bra inneklimat är viktigt för människors hälsa och kan ha stor påverkan på hälsan eftersom de flesta idag tillbringar huvuddelen av sitt liv inomhus och andas den luft, med allt som är i den. Luftbyte med frisk ren luft, ventilation och luftfilter där det är nödvändigt är viktiga för en hälsosam inomhusmiljö. Temperaturer påverkar människors förmåga att fungera tillfredställande både i skola, hemmet och på arbetsplatsen. Barn är ofta känsligare än vuxna för förorenad luft. Dålig luft samt över- och undertemperaturer kan påverka både hälsan och kroppsliga utveckling liksom förmåga och möjligheterna att lära. Vid idrott ökar ämnesomsättning och luftbyte vid andningen. Barn är ofta känsligare för förorenad luft och dålig luft samt över- och undertemperaturer kan påverka både hälsan och kroppsliga utveckling liksom förmåga att lära, än vuxna.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11428
Grupp:
Upphandling vid programskedet
Engelska:
Finns inte på engelska