Start

Konsulter för beställarens uppföljning, ombyggnad

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Konsulter för beställarens uppföljning, ombyggnad
Ladda nerBeskrivning
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid, uppdragsbeskrivningBasnivåTeknisk specifikation
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravBasnivåKvalificeringskrav
Kontrollant fuktsäkerhet under garantitid - kompetenskravAvancerad nivåKvalificeringskrav
Kompetens för kontroll av material- och avfallskravBasnivåKvalificeringskrav