Du är nu på Upphandlingsmyndighetens nya webbplats. Information om vår webbplatsen och hur den är utformad.

Textil

Kriteriegrupp

Datatable
KriterieNivåTypKriteriegruppExpandera rad för mer information
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskravTextil
FärgämnenBasnivåTeknisk specifikationTextil
Flamskyddsmedel i textilier där flamskyddande funktion efterfrågasBasnivåTeknisk specifikationTextil
AlkylfenoletoxilaterBasnivåTeknisk specifikationTextil
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikationTextil
FormaldehydAvancerad nivåTeknisk specifikationTextil
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåTeknisk specifikationTextil
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)Avancerad nivåTeknisk specifikationTextil
Vattenavvisande och vattentät funktionBasnivåTeknisk specifikationTextil
Textilier med smuts-och oljeavvisande funktionAvancerad nivåTeknisk specifikationTextil
Innehåll av metaller i färdigbehandlat skinn och läderBasnivåTeknisk specifikationTextil
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkorTextil
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)Avancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTextil
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkorTextil
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkorTextil