Start

Avloppsrening i produktionen

Nivå: Avancerad nivå

Den största miljöpåverkan från textilier kommer från produktionen. Krav på rening av avloppsvatten minskar utsläppen från textilproduktionen.

Kriterieinformation

Typ:
Teknisk specifikation
Id:
11457:1
Grupp:
Samtliga textilier