Start

Samtliga textilier

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher. Vi har tagit fram ett webbstöd (se nedan under introduktion om Samtliga textilier) om textiliers miljöpåverkan och möjligheter att påverka genom att öka textiliers livslängd och de beslut som fattas innan upphandlingsdokument utformas.

Filtrering

Miljömål
Agenda 2030
Kategori
Nivå
Typ
Jämför kriterier
Samtliga textilier
Ladda nerBeskrivning
Reningsverk i produktionenBasnivåTeknisk specifikation
Avloppsrening i produktionenAvancerad nivåTeknisk specifikation
Återanvändning av textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Materialåtervinning av textilBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Rutiner för kvalitetssäkringBasnivåKvalificeringskrav
Innehåll av särskilt farliga ämnen (kandidatförteckning)BasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Färgämnen och pigmentBasnivåTeknisk specifikation
FormaldehydBasnivåTeknisk specifikation
FormaldehydAvancerad nivåTeknisk specifikation
Mjukgörare i beläggningar/ytskikt och tryckBasnivåTeknisk specifikation
Begränsning av biocider (antimikrobiell funktion)BasnivåTeknisk specifikation
Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventionerBasnivåSärskilda kontraktsvillkor
Hållbara leveranskedjorAvancerad nivåSärskilda kontraktsvillkor